|||| FORSIDEN |||| FORBEREDELSER |||| BÅT OG UTSTYR |||| LOGGEN |||| REISEBREV |||| KONTAKT ||||

Registrering av HARRY Z

Papirmølla for å få båten registrert. Båten skulle registres i Norsk Ordinært Skipsregister Det er ingen enkel sak når båten er brukt importert privat fra Tyskland.

Det første som måtte skaffes var et byggesertifikat fra fabrikk. Dette fulgte med, men da det ikke var bekreftet med Puplikus Notarius måtte nytt skaffes, og da det viste seg en ansatt hos forhandler hadde skaffet denne båten til en kamerat ble dette plutselig vanskelig. Dette lot seg heldigvis ordne til slutt, men det satt langt inne. Neste var å skaffe `Bill of sale` fra Allen Yachtcharter til Espen, den første norske eier. Denne måtte skaffes på ny da den var på feil form, og dette måtte Notarialbekreftes med appostill. Ludvig fikset dette mens ukene gikk. Det siste var å skaffe et sertifikat for avregistrering, men da båten aldri tidligere hadde vært registrert var jo dette umulig. Vi måtte derfor skaffe et sertifikat fra et tysk skipsregister på at den ikke hadde vært registrert, og da det tyske systemet er mange små register var første problem å finne hvilket register. Det norske konsulatet hjalp meg med dette og etter noen uker kom denne bekreftelsen. Problemet var bare det at papiret ikke hadde Notarius eller appostill. Ny runde med konsulatet hvor Hildegunn Korthus fikk ordnet dette for meg. Nå var alt klart for å sende søknaden til NIS-NOR. Først må båten måles av Sjøfartsdirektoratet. (www.sjofartsdir.no) for utstedelse av identitetsbevis. Etter mottagelse av kallesignal skal dette inngraveres permanent i båten. Bokstavhøyde ca 10 cm. Deretter kommer en representant fra Sjøfartsdirektoratet og måler båten, og etter noen dager kommer identitetsbeviset. Gebyr 2450 kr. Søknad ble sendt til Norsk Ordinært Skipsregister med alle vedlegg og kvittering for innbetalt gebyr kr. 1620, og etter noen uker fikk jeg skipsskjøtet tilbake med alle godkjente stempler. Fra prosessen startet til skjøtet kom tilbake med alle de riktige stemplene tok det ca 6 måneder. HARRY Z er nå registrert i Norsk Ordinært Skipsregister.